Endodoncja

  • leczenie pod mikroskopem,
  • leczenie endodontyczne zębów o skomplikowanej anatomii – narzędzia maszynowe,
  • powtórne leczenie endodontyczne,
  • usuwanie złamanych narzędzi z kanałów korzeniowych,
  • zamykanie perforacji,
  • leczenie zębów z niezakończonym rozwojem korzenia.